Nykonstituering i bestyrelsen i LFCK

24-01-2024

Bestyrelsen har i dag besluttet en ny rollefordeling

Gert Klitgaard har valgt at træde ud af bestyrelsen som følge af forpligtelser i forhold til hans virksomhed. Bestyrelsen takker Gert for hans store indsats. 

Der arbejdes på en permanent løsning, som vil blive meddelt, når det er helt på plads. Opgaverne omkring klubbens økonomi vil naturligvis fortsat blive løst.

Bestyrelsen har forespurgt 1. suppleanten Casper Hagen om indtrædelse i bestyrelsen. Casper har sagt ja.

Det er desuden besluttet, at John Frejlev overtager formandsposten de næste 6 måneder. Dette sker, da klubbens fokus ligger på afvikling af det åbne løb.

Jesper Monø fortsætter som menigt medlem i bestyrelsen i ovennævnte periode.

På bestyrelsens vegne

John Frejlev