Træning 2016

Læs mere

Bestyrelsen er konstitueret 2. november 2015

Der har været afholdt konstituerende bestyrelsesmøde hos formanden.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 2. november 2015

Bestyrelsen holder konstituerende møde den 2. november 2015 kl. 19 hos formanden.
Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26. oktober 2015

Du kan her læse referatet af generalforsamlingen den 26. oktober 2015

Læs mere

Kort referat af generalforsamling 2015 den 26. oktober

Der har i dag været afholdt generalforsamling, hvor John Frejlev er blevet genvalgt som formand og Casper Hagen er indtrådt som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen holder konstituerende møde den 2. november 2015 hos John.

Der er nedsat både et løbsudvalg og et ungdomsudvalg.

Referat følger.

Generalforsamling 26. oktober 2015 kl. 19

Der vil som noget nyt være mulighed for at deltage i spisning forud for generalforsamlingen.
Vel mødt!

Læs mere

Der er opdaterede træningstider for ungdom under “Vintertræning 2015/16″

X-bike: Karatecenteret har åbnet for den enkeltes adgang

Kontakt Karatecentret, hvis du har problemer med login.

Indkaldelse til generalforsamling 26. oktober 2015 kl. 19

Der vil som noget nyt være mulighed for at deltage i spisning forud for generalforsamlingen.
Vel mødt!

Læs mere

Tirsdagstræningen

Læs mere