Udlån af materiel

Klubben har investeret i noget forskelligt udstyr, der udlånes til medlemmerne.

Hvis du er interesseret i at låne noget af klubbens udstyr, kan du herunder se hvordan du gør det.

Udlån af Pladehjul

LFCK-pladehjulsæt kan tilbydes udlånt til klubbens ryttere med gyldig licens

Tildeling foretages efter nedenstående gruppering fra 1. – 5. hvor gruppe 1 er højeste prioritet.

  • 1. Klasse A
  • 2. Klasse B og Junior
  • 3. Klasse C
  • 4. Klasse D
  • 5. Veteranklasser – LM kan prioriteres højere end gruppe 3 og 4

 

Prioritering:

Prioritering indenfor de enkelte klasser foretages af træner og formand i samråd efter skøn ud fra den enkelte rytters chancer i konkurrencen.

Træner og formand kan altid prioritere en lavere klasses rytter højere efter individuel begrundet vurdering omkring sportslige værdier.

Veteranklasser er ikke prioriteret. – Tildeling foretages efter lodtrækning blandt gruppens ryttere, dog kan ovenstående omkring sportslige værdier sættes i kraft hvis der blandt gruppens ryttere gøres indsigelse mod prioriteringen efter lodtrækning.

 

Anvendelse:

Ryttere må alene anvende de lånte effekter til licenskrævende enkeltstartkonkurrencer. Træning med henblik på udvikling af færdigheder i forbindelse med kørsel på pladehjul tillades i meget begrænset omfang. Slitage søges begrænset mest muligt.

 

Ansvar:

Ryttere der har lånt pladehjulsæt bærer ansvaret for de lånte effekter.

Ved skade som ikke kan tilregnes rytteren, er det rytterens pligt at forsøge eventuelt ansvar placeret hos skadevolder.

Ved skade på effekterne er låner pligtig til straks at orientere formanden omkring skaden.

Ved skade på dæk (her forstås snit o.l. der ikke er følge af alm. punktering) gøres låner ansvarlig, hvorefter han har pligtig til at erstatte det beskadigede dæk. – afgørelse træffes af formand.

Thule Euroway 3

Klubben har anskaffet en cykelholder med plads til 3 cykler til anhængertræk.

Medlemmer kan – GRATIS – låne denne cykelholder ved henvendelse hos:

Cykelholderen befinder sig på klubbens lager hos Anders Bjerregaard i Tjæreby og skal afleveres tilbage samme sted efter endt brug. Holderen skal selvfølgelig afleveres i samme stand som ved udlevering.

Holderen leveres med lygtebom og man skal derfor selv alene anskaffe nummerplade til holderen.

Vi forventer selvfølgelig, at holderen bliver behandlet og opbevaret på ordentlig og betryggende måde i udlånsperioden.
Lån af holderen sker efter ”først til mølle” princippet.

Cykelkuffert

CameraKlubben har anskaffet en cykelkuffert, beregnet til flytransport.

Kufferten lånes ud efter “først til mølle” princippet og skal leveres tilbage efter brugen i samme stand som ved udlevering. Såfremt kufferten er beskadiget ved tilbagelevering, vil klubben kræve erstatning af brugeren.

Kufferten vejer ca. 10 kg. uden cykel og har følgende mål:

Længde nederst: ca. 115 cm udvendig (ca. 111 cm indvendig)
Længde øverst: ca. 86 cm udvendig (ca. 80 cm indvendig)
Højde: ca. 88 cm udvendig (ca. 80 cm indvendig)
Dybde: ca.: 30 cm udvendig (ca. 27 cm indvendig)