Vintertræning 20/21

Kære medlem af LFCK.

Vores mangeårige træner, og nuværende formand René har valgt at give trænerstafetten videre.

To har sammen grebet stafetten, og der vil her i vinter derfor være to trænere til at varetage træningerne
henholdsvis tirsdag aften og lørdag formiddag.

Vintertræningen begynder lige efter efterårsferien med start tirsdag den 20. oktober.

Jesper Monø vil stå for lørdagstræningen, og her er der start fra torvet i Nykøbing klokken 10.00 hver
lørdag.
Jesper Frimand vil tage sig af tirsdagstræningen, og den vil som noget nyt starte fra parkeringspladsen ved
HOFA Fliser i Systofte. (den gamle brugs) – Mødetiden er den samme som de forrige år, nemlig klokken
18.00. – Husk ordentlige lygter

Traditionen med nogle længere træningsture på Sjælland i perioden fra januar til april, vil vi prøve at
opretholde i det omfang vejret, og omstændighederne tillader det. Turene vil blive meldt ud på
hjemmesiden og via Facebook.

Fælles for vintertræningerne er at der er KRAV om lange, dækkende og ordentligt fastgjorte skærme på
cyklerne, og det skal bemærkes at kravet skal overholdes hvis man ønsker at deltage i træningerne eller på
træningsture. Hvis man gentagne gange stiller på en cykel med for korte ikke fastgjorte skærme kan man
ikke deltage i træningen før det er bragt i orden. Er man i tvivl om hvordan skærmene skal dække kan man
spørge en af de to trænere, eller henvende sig til Mathias i Cyklebørsen der ved hvordan de skal se ud.

Skulle der ske ændringer i vintertræningerne, så vil det blive meldt ud i klubbens Facebookgruppe senest 45
min. Inden træningsstart.

I perioden fra den 29. september til 20. oktober vil der højest tænkeligt blive kørt nogle hyggeture lørdag
og tirsdag hvis vejret og tiden tillader det. Hvis der arrangeres fællesture perioden fra 29/9 til 20/10 vil det
blive meldt ud på facebooksiden med tid og sted.

De bedste cykelhilsner Jesper & Jesper