Slutspurt i LFCK

Tiden er inde til den sidste spurt, vi er lige ved at være i mål med årets kontingentindbetalinger.

Bestyrelsen vil gerne takke for alle indbetalingerne, og siger velkommen til de nye medlemmer.
Vi håber også på, at kunne sige ”på gensyn ” til nogle af dem, som har meldt sig ud.
Der er bevilliget penge til ungdom, senior og MTB, vi ser frem til at se, hvad disse penge bruges til, og hvilke oplevelser vi alle får ud af dem.
Der går rygter om træningslejr for ungdom, tilskud til motionsløb og MTB cykelløb, det tegner til at blive et godt år i LFCK.

På bestyrelsens vegne
Martin Rasmussen

P.s Hvis du har fortrudt din udmeldelse og alligevel ønsker at støtte op om LFCK, skriver du bare mig en mail eller bruger
Indmeldelsesproceduren på hjemmesiden. www.lfck.dk
martinrasmussen1975@gmail.dk