Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 8. november 2017

Bestyrelsen har nu fordelt rollerne i bestyrelsen og diskuteret det kommende cykelår i LFCK

Rollerne det kommende år:

 • Formand John Frejlev, 2 år
 • Næstformand Filip Rewers, 1 år
 • Kasserer Martin Rasmussen, 1 år
 • Menigt medlem Tina Larsen, 1 år
 • Menigt medlem Ulrik Browa, 1 år

  Bestyrelsen diskuterede det vigtige i, at ansvar og indflydelse følges ad. Bestyrelsen skal derfor opfordre til, at man deltager i de nedsatte udvalg og gør sin indflydelse gældende der. Det skal fremhæves, at trænerne har det sidste ord i forhold til afvikling af træningen og øvrige forhold i relation til træningen. Bidrag til afholdelse af diverse løb i klubbens regi sker gennem løbsudvalget.

  Økonomi:
  Der var i bestyrelsen en grundlæggende enighed om, hvilke udgiftsposter, der skal reduceres det kommende år af hensyn til klubbens langsigtede økonomiske råderum. Klubbens tilskud for kommende sæson vil som meddelt på generalforsamlingen blive meldt ud, når der er opkrævet kontingent for det kommende år. Kontingentopkrævning forventes at ske i januar 2018.

  Der vil blive afholdt sponsormøde i januar 2018.

  Der vil blive afholdt ryttermøde i februar 2018.

  Løbsudvalget:
  Løbsudvalget afholder næste møde den 4. december 2018 kl. 18.30 hos formanden. Der er stadig mulighed for at deltage i løbsudvalget. Løbsudvalget planlægger næste års sommercup.
  Der vil være stort fokus på afholdelse af DM-ugen 28, 29, 30 juni og 1. juli.

  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. januar kl. 18.30 hos Ulrik, Digevej 1 Hasselø Plantage

  Bestyrelsen