Referat af generalforsamlingen 23. oktober 2017

Du kan her ser referatet fra generalforsamlingen 2017.

Referat af generalforsamlingen i LFCK d. 23. oktober 2017.

Gert Klitgaard blev valgt som dirigent og Tina Larsen som referent.

1. Formanden John Frejlev aflagde beretningen for 2017.

2. Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

3. Regnskabet blev fremlagt med et overskud på ca. 1.100 kr.

Klubben har mange penge bundet i klubtøj, og derfor vil det være en stor hjælp for klubben at få tøjlageret reduceret. Derfor opfodres medlemmerne til at købe klubtøj.
Der vil først i foråret 2020 blive lavet helt nyt klubtøj.
a. Regnskabet blev vedtaget.
b. Tilskudsregler til medlemmerne blev drøftet og disse udarbejdes af bestyrelsen.
Indkomne forslag til bestyrelsen:
Sløjfe kørepenge og startgebyr.
Indkøb af minibus til brug ved transport til cykelløb.

4. Det blev besluttet at kontingentet ændres til 500 kr for seniorer og 250 kr for junior.
a. Kontingent opkræves fremadrettet i jan./feb. måned.

5. Bestyrelsens særlige punkt:
Bestyrelsen udnævnte voksen-træner René Pedersen til klubbens første æresmedlem, hvilket betyder, at han fremadrettet får kontingent fritagelse. René modtog desuden en pokal, der er til at få øje på.

6. Formandens særlige punkt:
John fortæller om klubbens arrangementer i de kommende 3 år.
Bl.a. afholdelse af DM-ugen i sidste uge af juni måned 2018. Dette omfatter torsdagen med enkeltstart for elite og junior for både herrer og damer, para-atleternes DM og NM om fredagen, dame og juniors landevejsløb om lørdagen og endelig postmaster løb søndag formiddag og elitens landevejsløb om søndagen. Der vil være TV-dækning flere af dagene.
LFCK afholder U23 DM i 2019. Der arbejdes fortsat på at få en afdeling af PostNord Danmark Rundt til Sydhavsøerne.
Desuden forsættes med afholdelse af sommercup næste år.
Dette kræver stor opbakning og hjælp fra klubbens medlemmer samt forældre ved afholdelsen af disse løb.

7. Behandling af indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.

8. Valg af formand for to år: John genvalgt.

9. Valg af kasserer for et år: Martin Rasmussen blev valgt.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tina og Ulrik blev sidste år valgt for en 2 årig periode og er derfor ikke på valg.

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Mette Peschardt Mortensen blev valgt som 1. suppleant
Jesper Frimand blev valgt som 2. suppleant

12. Valg af rytterrepræsentant: Mathias Kristensen blev valgt.

13. Valg af Web-redaktør: Ingen tilbød at hjælpe på denne post, så den er forsat åben.
Hvis der er nogen som kunne tænke sig at stå for denne opgave – Kontakt formand John Frejlev.
a. Jesper Frimand forsætter med at være redaktør på Facebook.

14. Valg af yderligere medlemmer til løbsudvalget:
Ingen yderligere valgt på generalforsamlingen, men der ønskes gerne flere, da der er et stort behov for flere frivillige til arrangere løb.. Kom gerne frit frem – Meld dig til hos John. Der er plads til flere. Og også gerne forældre til juniorrytterne.

15. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Rene Allan Nielsen blev valgt som revisor
b. Rene Pedersen blev valgt til revisorsuppleant

16. Der uddeles præmier, pokaler samt erkendtligheder.
Se oversigt/liste på hjemmesiden

http://lfck.dk/pokaler-erkendtligheder-paa-generalforsamlingen-2017/#more-7900

17.Orientering fra Ungdomsudvalget:
Jesper Frimand fortalte om ungdomsafdelingen og deres træninger, som altid forgår med 2 trænere, når de er ude på landevejene.
Det har været et meget positivt år, hvor der har været deltagelse i mange løb med meget flotte resultater. Trænerteamet planlægger nogle fællesture i den kommende sæson.
Der blev informeret om vintertræningstider samt om at huske at klæde sig på efter forholdene samt om udstyr på cykel under vintertræning. Tjek Facebook eller hjemmesiden for info vedr. træning.
Der afholdes forældremøde d. 1.nov.2017 på Tingsted skole kl.19. -se info på Facebook.

18. Orientering fra Voksen-træner René Pedersen:
a. Rene Pedersen orienterede om, at der har været god opbakning til træningen tirsdag og lørdag igennem foråret og sommeren.
Vedr. Dametræningen: Mangler tilslutning fra damerne, da der ikke altid møder så mange op. Ønsker at flere damer deltager ved træningerne.
René forsætter et år mere som træner af damerne og håber på større tilslutning.
Informerede om træningstider, som kan ses på hjemmesiden:

http://lfck.dk/vintertraening-20172018/#more-7888

René planlægger at lave samling til Fyn Rundt i juni måned 2018.
Endvidere vil der formentlig også blive arrangeret tur til motionscykelløb i Tyskland d.19./8.-18.
Desuden info om krav til vintercyklerne samt påklædning. Regler/krav kan ses på hjemmesiden.
b. Jesper Larsen forsætter som træner på motionsholdet- se træningstider på hjemmesiden.

19. Eventuelt:
Uddeling af erkendtligheder til Revisor René Allan Nielsen og dirigent Gert Klitgaard.
Der stilles spørgsmål vedr. økonomien i afholdelse af cykelløb og om det giver overskud at afholde cykelløb. John svarer at DCU cykelløb ikke udløser stort økonomisk overskud.
John takker af for året der er gået.