Referat fra Ryttermøde den 9. december 2013

Referat fra ryttermøde 9/12-13

John Frejlev bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Kunne samtidig konstatere at vi er 126 medlemmer i LFCK.

Forslag til ny tilskudsordning. Fælles betingelse for opnåelse af tilskud – løb køres i LFCK klubtøj:

  • Børn/unge – lærlinge/elever: 1 sæt klubtøj incl løse arme og ben. Licens, chip, rygnummer og startpenge. Kørepenge 1,00 kr./km/bil.
  • Voksne: 1 sæt klubtøj, licens, chip, ryg nummer, startpenge. Forudsætning for modtagelse af tilskud er deltagelse i min. 3 løb. Kørepengeordningen er afskaffet for voksne i 2014.
  • Motionister: Startpenge til motionsløb på Sjælland, Lolland og Falster. 2 løb før og 2 løb efter sommerferien. Forslag til motionsløb bedes sendt til Per Pless senest 15/2-14. Der satses på fælles kørsel.

Der ydes ikke tilskud til Grandfonda i 2014.
Fyntempocup – enkeltstart læs mere på www.fyntempocup.dk der ydes tilskud. Pt. har Bent Krog meddelt at han deltager.

Tøjordning:

Ønske om nyt tøj sendes til John inden 15/1-14 Husk at der ligger lager hos Cykelbørsen. Husk der er 8 uges leveringstid.

Bestyrelsen ønsker mere åbenhed i arbejdet, hvorfor mødedatoer vil blive lagt på hjemmesiden 2 uger før afholdelse, således at klubbens medlemmer kan komme med input.

Nyt fra aktivitetsudvalget:

29/4 Klubfest, Fællestur til Møn Grundlovsdag 5/6.
Nyhed sommertræning – 1’ste tirsdag i måneden afsluttes træningen i Spejderhuset på P.M. Møllersvej bag Nykøbing hallerne med kaffe/te og kage.

Klubaften – hvad er X-bike kom og prøv en timer med Henrik Andersen.

Vintertræning. Se også hjemmesiden

Tirsdag fra Coma Idestrup kl. 18.15 og lørdag Torvet Nykøbing kl. 9.30 ved Renè Torvet Nykøbing søndag kl. 9.30 Claus kommende licensryttere opfordres til at starte snarest.

Sommertræning

aftales yderligere ved ryttermøde i marts, men allerede nu efterlyses kaptajner/holdledere for 2-3 hold. Er der ingen kaptajner/holdledere, cykler alle med, hvor de ønsker.

Nyt – fredagstræning kl. 10 fra Torvet første gang 5/4 ved Kenneth

Flere medlemmer:

Kontakt til ungdomsskolen ifm. MTB, de har cykler til rådighed. Christian er pt. medlem af bestyrelsen Infomøde i marts/april Træningstider opslås hos Cykelbørsen Kontaktperson til træningsdage på hjemmesiden samt info om holdinddeling.

Datoer 2014

: Indledningsløb 5/4 afholdes af NCC og 15/6 –DM Veteraner /åbent løb mere herom på hjemmesiden.

MTB-udvalg

oprettet med Martin Busk, Filip Revers og Gerd Nielsen som medlemmer.
Arbejder på at fremme MTB cyklingen ved at invitere til træning i Hamborgskoven for børn i følgeskab med en voksne (pga. sikkerhed) og efterfølgende for voksne.