Nye tider

Vi er i Bestyrelsen blevet enige om følgende trænings- og motionstider:

Tirsdage kl. 18.00 fra Torvet i Nykøbing F. under ledelse af René Pedersen. Denne aften er målrettet til de medlemmer, der gerne vil have pulsen og farten op. Der vil stadig blive delt op i grupper, så alle kan være med også selvom man skulle være ”nybegynder”.

Tirsdage kl. 18.00 fra Torvet i Nykøbing F. under ledelse af Yvonne Madsen. Denne tid er alene baseret på vores kvindelige medlemmer og til nye kvindelige medlemmer. Turene vil ligge på mellem 40-50 km. og alle kommer med hjem. Dette har været et ønske fra de kvindelige medlemmer og derfor er denne tid helt uden mandlig deltagelse.

Lørdag kl. 10.00 fra Cementen i Nykøbing F. under ledelse af Jesper Monø. Denne tid har som udgangspunkt nøjagtigt samme indhold som tirsdagene kl. 18.00 hos René Pedersen.

Søndag kl. 10.00 fra Torvet i Nykøbing F. som et rent Motionshold. Her vil der være forskellige kaptajner, som sørger for at alle kommer godt og sikkert hjem. Turene her vil ligge på ca. 50-55 km og med en hastighed, som tilpasses efter holdets styrke. Her er både de kvindelige og mandlige medlemmer, samt nye medlemmer særdeles velkommen.

Vi har i Bestyrelsen haft drøftet mulighederne for, at nye medlemmer ikke blev tabt, fordi turene var for lange eller hastigheden for høj. Vi mener nu at vi har fundet et godt match til alle, idet kører man med tirsdag eller lørdag og finder dette for hårdt, er søndagen en mulighed. Kører man med om søndagen og synes at man godt vil prøve det lidt hurtigere tempo, så er tirsdag og lørdag en mulighed.

Vi håber I alle tager godt i mod tiltagene og selvfølgelig bringer ovennævnte ud i Jeres omgangskredse, hvor der måske er nogle som cykler og gerne vil prøve vores klub.

Bemærk, at ovenstående alene gælder for resten af 2020, det vil sige med udgangen af september måned, hvor der efterfølgende vil være vintertræning fra ca. 1. november 2020 og frem til medio april 2021.

Pbv

René Pedersen

Formand i LFCK