Vintertræning

X-bike

Karatecenteret stiller med deres X-bike og pulsmåling vist på storskærm noget af landets mest moderne konditionstrænings udstyr til rådighed for os. Vi kan anvende pulstræningen optimalt gennem individuel træning tilpasset efter den enkelte deltagers fysiske formåen, og derved sikre et optimalt træningsudbytte.
Det skal bemærkes, at kontingentet kr. 650,00 giver et fuldt medlemskab af Karatecenteret fra 1. oktober 2016 til 31.marts 2017, hvilket betyder at vi kan deltage i alle aktiviteter og benytte alle centerets faciliteter.

Beløbet indsættes i : Jyske Bank 5067 1280589

Karatecenteret tilbyder som anført også almindelige X-bike hold, så din fysiske udvikling skal ikke hæmmes af praktiske begrænsninger.

Når Karatecentret har opdateret din elektronisk adgang, vil du kunne booke indtil 10 tider. – husk FØRST til MØLLE princippet.

Klubbens koordinator er René Petersen – rep@privat.dk