Rammer for sommertræning – 2017

 

Tirsdagstræningen:

Foregår under René Pedersens kyndige ledelse. Afgang fra torvet klokken 18.00

 

Torsdagstræning:

Afgang fra torvet klokken 18.00 i sommerperioden. Der deles i 1, 2 eller 3 hold, men folk må selv stå for at afgøre hvilket niveau de kan følge med på. – inden afgang bør man på alle hold aftale hvilken distance/tid man sigter efter at køre, men også acceptere at et udgangspunkt på f.eks. 60 km godt kan være 5 km længere eller kortere. Hold 1 kører uden at der nødvendigvis ventes på en, såfremt man ikke har styrken til at følge med. Har man overvurderet egen styrke kan man derfor risikere selv at skulle finde hjem. Der vil naturligvis fortsat blive ventet i forbindelse med defekt, styrt ol.
Hold 2 (og evt hold 3 – hvis der er mange fremmødte) kører socialt og sikrer at alle kommer med hjem til torvet igen. (Der udpeges på dagen en kaptajn og løjtnant, så der ikke bliver tvivl om autoritet med hensyns til afvikling af ruten/turen)
For alle hold gælder at der for at tingene forløber glat, inden afgang fra torvet opnås enighed om hvem der bestemmer ruten, og at man så respekterer de rutemæssige afgørelser der fremkommer fra den der efter aftale har kaptajnsrollen. (den overordnede tanke med holddelingen, er at hold 1 kører hurtigst og længst, hold 2 lidt langsommere/kortere og så fremdeles – gennemsnitshastigheder og rutelængder kan ikke fastlægges på forhånd da vind og vejr, som bekendt, spiller meget ind)

 

Lørdagstræningen:

Fri træning, på samme måde som sidste år. Der aftales indbyrdes evt. via Facebook gruppen, sms kæder eller lignende hvis man vil køre.

 

Søndag:

Der køres fra torvet klokken 09.30.
Der deles i to eller tre hold, og der bør på forhånd være udpeget to ruteledere (Rutekaptajn og løjtnant) på denne måde vil der være en rimelig sikkerhed for at der altid er mindst en til at lede hold 2 i tilfælde af forfald grundet sygdom oa. – og i de fleste tilfælde være en leder til hvert af hold 2 og 3 såfremt der deles i tre hold. (alternativt kan der vælges på dagen som bekrevet under torsdagstræning, men hvis der på forhånd er udpeget to personer er det lettere at fordele opgaven på de mange der kan, så det ikke bliver ”Tordenskjolds soldater” hver eneste torsdag og søndag)
Hold 1 kører på samme overordnede princip som torsdag, og uden rutekaptajn.
Hold 2 og 3 ligeledes efter samme princip som torsdag, dog med den forskel at der er forhåndsudpeget en leder på minimum hold 2 – såfremt der grundet forfald mangler en leder til hold 3 må der vælges en fra hold 1 eller 2 til at følge hold 3 rundt, medmindre en fra hold 3 vil påtage sig opgaven.
Søndag er det for hold 2 og 3 rutekaptajnen der bestemmer hvilken rute der køres, og dennes beslutninger skal respekteres – såfremt man ikke ønsker det, må man forlade gruppen uden brok og køre egne veje.

Opstart for hold 3 om søndagen starter den 23 april.

Hver søndag vil hold 3 tilstræbe at :

  • Kører ca. 50 km. Pr. gang.
  • Alle skal kunne følge med i den hastighed vi kører.
  • Alle skal komme med hjem til Tovet igen. Vi venter på hinanden.
  • Det skal være en god tur så alle møder op igen næste søndag.
  • Aflysning fra holdkaptajn meddeles på Facebook.

 

Vel mødt Erling, Ryan, Uffe og Jesper
Vedrørende kaptajner og løjtnanter til søndagsholdene
Vil I ikke alle sammen være venlige at melde ind om I er interesserede i at hjælpe til en eller flere søndage i tidsrummet 1/4 til 30/9. via mail. frejlevjohn37@gmail.com John vil så på bagrund af tilmeldingerne udarbejde en liste med fordelingen.