Generalforsamlingen i LFCK

Generalforsamling 2020 http://lfck.dk/wp-content/uploads/Referat-fra-GF-2020.pdf   Generalforsamling 2019Download   Nedenstående er fra generalforsamlingen oktober 2018: 1. Valg af dirigent og referent:Gert Klitgaard blev valgt som dirigent og Tina Larsen som referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formanden John Frejlev aflagde beretningen for 2018 (se via link). 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: … Læs resten af Generalforsamlingen i LFCK