Generalforsamlingen i LFCK d. 22. oktober 2018

1. Valg af dirigent og referent:Gert Klitgaard blev valgt som dirigent og Tina Larsen som referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formanden John Frejlev aflagde beretningen for 2018 (se via link). 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: John og Martin fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent: … Læs resten af Generalforsamlingen i LFCK d. 22. oktober 2018