Regler for licensryttere 2017

REGLER FOR LICENSRYTTERE 2017

Bestyrelsen har vedrørende 2017 valgt at følge linien fra 2014, 2015 og 2016.

Seniorryttere (A-B-C-D-H40-H50-H60) honoreres således:

 1. Kørepengeordningen er afskaffet for voksne.
 2. Licensrytterne modtager i 2016 et sæt klubtøj bestående af bukser og kortærmet trøje.
 3. Klubben betaler licens, chip, rygnummer og startpenge for alle løb.
 4. Forudsætningen for modtagelse af ovenstående er deltagelse i minimum 3 licensløb i 2017. Der sker ikke udbetaling til rytteren, før deltagelse i minimum 3 licensløb foreligger.
 5. RYTTEREN SKAL HAVE SØGT LICENS SENEST 1. APRIL FOR AT KUNNE ANVENDE DISSE TILSKUDSREGLER.

 

Junior-, ungdoms- og børneryttere honoreres således:

 1. Kørepenge betales med 1 kr. per kilometer per bil for transporten mellem hjemmet og startstedet og retur. Jævnfør nedenstående regler for kørepenge.
 2. Licensrytterne modtager i 2017 et sæt klubtøj bestående af bukser og kortærmet trøje.
 3. ALLLE KØB AF CHIP OG LICENS SKER EFTER AFTALE MED UNGDOMSTRÆNERNE. DER VIL TIL EN START BLIVE KØBT KLIPPEKORT TIL DRENGERYTTERNE.
 4. Klubben betaler licens, chip, rygnummer og startpenge for alle løb.
 5. Børn, unge, lærlinge og uddannelsessøgende får desuden et løse ærme og løse ben.
  1. Der ydes kun kilometergodtgørelse vedrørende unge, lærlinge og uddannelsessøgende. Reglerne for opnåelse af kilometergodtgørelse:
  2. Afregning skal ske på klubbens dertil beregnede kørselsblanket (rekvireres hos kassereren) og der skal afregnes måned for måned. Der ydes 1 kr. per kilometer per bil, når der er en ung, lærling eller uddannelsessøgende med i bilen. Der skal så vidt muligt være flere i bilen
  3. Afregning skal sendes til kassereren via mail.
  4. Kørsel alene i bil skal være en absolut undtagelse og skal godkendes på forhånd af kassereren
  5. Ved licensløb i Jylland/Fyn skal der altid ansøges – til Formanden via mail – om tilskud inden 14 dage før løbets afholdelse, og der skal gives en begrundelse for ansøgningen.

   

  BESTYRELSEN I LFCK