Indkaldelse til generalforsamling den 22. oktober 2018 kl. 19

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I LFCK DEN 22. OKTOBER 2018 PÅ CAFÉ JOHNJOHN KL. 19.00

1. Valg af dirigent og referent. (Bestyrelsen foreslår Gert Klitgård)
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen foreslår 500,- og 250,-)
5. Bestyrelsens særlige punkt.
6. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være modtaget i bestyrelsen senest 24. september 2018
7. Valg af næstformand. (Filip modtager ikke genvalg)
8. Valg af kasserer. (Bestyrelsen foreslår Martin Rasmussen)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Ulrik modtager ikke genvalg)
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
11. Uddeling af præmier og erkendtligheder. Valg af rytterrepræsentant
12. Valg af Web-redaktør
13. Valg af yderligere medlemmer til løbsudvalget.
14. Valg af revisor og revisorsuppleant.
15. Orientering fra Ungdomsudvalget
16. Orientering fra Voksen-træner.
17. Eventuelt.

DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT DELTAGE I FÆLLESSPISNING FRA KL. 17.30. DELTAGELSE KOSTER 50,- PER PERSON FOR MEDLEMMER. IKKE-MEDLEMMER 100,-

TILMELDING PER MAIL TIL:
LFCK@OUTLOOK.DK
INDBETALING MED TEKSTEN ”GF” TIL KLUBBENS KONTO: 5067-1280589, eller Mobilepay 49844
TILMELDING OG BETALING BEDES FORETAGET MELLEM DEN 1. OKTOBER OG DEN 12. OKTOBER.
ALLE MEDLEMMER HAR ADGANG, NÅR DER ER BETALT KONTINGENT.
TILMELD OGSÅ, HVIS MAN IKKE DELTAGER I SPISNING AF HENSYN TIL PLADSEN.

På bestyrelsens vegne
John Frejlev, Formand