God Jul og godt Nytår

God Jul og godt Nytår

 

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Tiden nærmer sig for årets afslutning og det gælder selvfølgelig også i Lolland-Falster Cykle Klub. Et 2019, der har været præget af klubbens store indsatser i diverse store cykelarrangementer i vores landsdel. Indsatser, der både har krævet stor hjælp fra klubbens mange medlemmer og frivillige, og en del store træk på klubbens konto, rent pengemæssigt.
Dette har medført, at en enig Bestyrelse har sat året 2020 som værende det år, hvor vi igen skal have klubbens økonomi lidt op i de tidligere kendte ”luftlag”. Det betyder, at vi som udgangspunkt sløjfer alle tilskud, men efter kontingentbetalingen i januar 2020 vil vi kigge på mulighederne for tilskud af diverse karakterer. Vi vil således ikke stille medlemmerne – på nuværende tidspunkt – en hel masse i vente, da vi faktisk ikke helt er bekendt med klubbens økonomi i 2020. Vi håber meget, at alle klubbens medlemmer har fuld forståelse for denne lidt brutale opbremsning, men det er desværre tvingende nødvendigt.
Klubbens kasserer – Gert Klitgaard – vil i starten af det nye prøve at få sat et budget op, som vi derfra kan arbejde videre med. Budget har ikke været anvendt i klubben i stor udstrækning, så vi prøver af den vej, at styre økonomien og få den på ret køl igen.
Vi er selvfølgelig bekendt med, at den her meddelelse nok ikke er den mest opløftende julehilsen, men vi håber og tror, at I alle derude godt ved hvordan tingene hænger sammen. Vi tror også, at I alle godt fornemmer, at der skal gøres et eller andet, så vi igen kan få en sund økonomi i LFCK.
Med disse ord, vil jeg på Bestyrelsens og egne vegne, ønske Jer alle en glædelig JUL og et godt NYTÅR, med tak for Jeres store indsat i 2019, samt en stor tak til alle sponsorerne, både dem der har støttet os gennem flere år og de nye sponsorer, som fremadrettet støtter LFCK.
Med venlig hilsen
PBV
René Pedersen
Formand i LFCK