Aflevering af alle vandrepokaler

Alle pokalmodtagere bedes aflevere deres vandrepokaler til Tina Larsen senest 31. september 2018. Det er tid at uddele dem på ny!